Vrijdag, 1 Juli, 2016 | 794 users online
 

Zonneboiler kostprijs

In ons land hoeft de aanschafprijs van een zonneboiler niet per definitie gelijk te zijn aan de kostprijs van een dergelijk toestel. Doordat de verschillende Belgische overheden het belang van schone en duurzame energie in hebben gezien hebben zijn een aantal regelingen in het leven geroepen die het voor de bezitters van onder andere bepaalde zonneboilers. Zo kan men onder bepaalde voorwaarden een deel van het aankoopbedrag terug krijgen tot een zeker maximum bedrag.

Verder kan men in sommige gevallen rekenen op een vermindering van de te betalen belasting waardoor de aanschafkosten van een zonneboiler eveneens lager uit zullen vallen. Bij de gemaakte kosten kunnen vaak zelfs de kosten die zijn gemaakt voor het inschakelen van een installateur en de berekende BTW over de aankoopsom van de zonneboiler worden gerekend waardoor het terug te ontvangen bedrag dikwijls nog hoger zal komen te liggen. Dit is uiteraard niet van toepassing op het moment dat men het bedrag heeft bereikt dat men maximaal terug kan ontvangen. Dit zal immers niet worden overschreden.

De hoogte van de kostprijs van een zonneboiler zal uiteraard niet voor iedereen gelijk zijn omdat niet elk huishouden een even grote vraag naar warm water heeft en men dus andere systemen aan zal schaffen. Systemen die een hoger rendement opleveren zullen dan ook vaak duurder zijn dan de kleinere exemplaren die slechts gebruikt worden om het water in de keuken of badkamer op te kunnen warmen. Verder speelt de grote van het voorraadvat ook een voorname rol als het gaat om de uiteindelijke kostprijs van het systeem. Ook hiervoor geldt weer dat grotere exemplaren in de regel meer geld zullen kosten dan de kleinere varianten.

Een systeem om warm water te kunnen generen met behulp van de warmte van de zon bestaat overigens niet alleen maar uit een zonneboiler en één of meerdere zonnecollectoren. Men dient immers ook een zogenaamde verschiltemperatuurregelaar, een warmtepomp en de nodige leidingen en bevestigingsmateriaal aan te schaffen die voor wat betreft de kostprijs een duit in het zakje doen. Dit geldt ook voor de installateur van het geheel die men in dient te schakelen.


 
EnergiePlaats.be

Een bron van informatie!

Contact

Heeft u nog vragen of is er iets niet duidelijk? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Contact pagina »